Ami és amely

2019. április 13. 21:23

A hír, ami számít. Egy autó, ami megéri az árát. Adó, ami egészségvédő – és folytathatnánk a sort. Helyénvaló vagy sem ezekben a mondatokban, az ami névmás, vagy inkább az amely lenne a megfelelőbb? Az amely valóban megfelelőbb lenne-e vagy éppenséggel hibás választás?
Mostanában gyakran találjuk felcserélve a két névmást, van, aki az egyiket inkább beszédben, a másikat inkább írásban használná, esetleg modorosnak tartja az amely használatát stb. A lényeg, hogy úgy tűnik, mintha valami nem lenne rendjén az ami és amely körül.
Az amely szótári jelentése alapján: 1. a vele kapcsolt mellékmondatban közelebbről meghatározott dolog, állat, növény: Ez az a növény, amelyről szó volt. 2. Nem valódi alárendelésben – és ez, és az, de ez stb.: Tervet készített, amelyet teljesített is.
Az ami pedig: 1. a vele kapcsolt mellékmondatban közelebbről meg nem határozott dolog: Amit nem tudsz, arról ne beszélj. 2. Nem valódi alárendelésben - és ez, és az, de ez stb.: Meleg van, ami azonban nem jelenti azt, hogy... 3. Amennyi jelentésben is használjuk: Ami bánata volt, az is elmúlt.
További segítség lehet, ha szófaji kategóriákból vezetjük vissza a két névmás jelentését, így használati körét is: az ami a mi kérdésre válaszol, az amely a mely, melyik kérdésre, azaz főnév és melléknév lenne az utalás, a rámutatás tárgya.
Az MTA helyesírási tanácsadó portálján olvasható, hogy az amely használandó minden olyan esetben, amikor a vonatkozó névmás a főmondatban megnevezett tárgyra vagy elvont dologra vonatkozik, de a mindennapi beszélt nyelvben terjedőben van az amely helyett az ami használata is, és ez utóbbi sem kifogásolható. Azaz nem hiba, nem pongyolaság. Akkor melyiket mikor használjuk?
Ha az ami a főmondat egész tartalmára utal vissza, akkor helyénvaló. Ilyen példát hoz a portál: Együtt jártunk a libamezőre, ami tulajdonképpen csak ürügy volt a lányokkal való játszadozásra. Illetve akkor is javasolt, amikor a főmondatban nem nevezzük meg főnévvel azt, amire visszautalunk: Még erősebben kell elmondanunk azt, ami ott elhangzott – itt az azt mutató névmásra utalunk vissza. Ha viszont a főmondatban főnevet használtunk visszautalásként, akkor az amely vonatkozó névmás a javasolt: Még erősebben kell elmondanunk azt a dolgot, amely ott elhangzott.Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!