Tagfelvétel

2015. június 26. 15:58

MIT KELL TUDNI A TAGSÁGRÓL?

 

Ki lehet tagja a MÚRE-nak?

Az Alapszabály értelmében: teljes jogú taggá válhat bármely nagykorú, újságírói tevékenységet folytató személy, aki legalább 2 éve dolgozik a romániai magyar sajtóban.

Az újságíró és/vagy kommunikáció szakos diákok, valamint a szakmai tapasztalattal még nem rendelkező újságírók gyakornoki státust kaphatnak. A gyakornokok is teljes jogú tagjai egyesületünknek: választhatnak és megválaszthatók, kedvezményesen vehetenek részt rendezvényeinken és megkapják a MÚRE lapját, a Romániai Magyar Sajtó című kiadványt.

A sajtóban nem dolgozó kérelmezők pártoló tagként vehetnek részt a szervezet munkájában.

 

Hogyan nyerhető el a tagság?

A kérelmező kitölti és elküldi a Tagfelvételi kérelemre vonatkozó nyomtatványt egy digitális igazolványképpel együtt a mure@mure.ro e-mailre. Az elfogadáshoz 2 igazgatótanácsi tag vagy 3 rendes tag ajánlása szükséges.

 

A kérés elbírálása:

A MÚRE elnöke és ügyvezetője ellenőrzi, hogy a kérelmező megfelel-e a tagfelvételi követelményeknek. A kérelemről az IT dönt.

A titkárság a jóváhagyásról 30 naptári napon belül értesíti a kérelmezőt írásban vagy e-mailen. Az értesítéssel együtt kapja meg a lehetőséget arra is, hogy a honlapunkon regisztráljon. (Ezt mindenkinek magának kell megtennie.)

 

Mikortól számít a tagság kezdete?

Attól a dátumtól amikor befizette a beiratkozási díjat és az első 3 hónapra a tagdíjat.

Aki a fentieknek nem tett eleget, annak tagsági kérelmét tárgytalannak tekintjük.

 

Visszairatkozási feltételek:

  • Típuskérés kitöltése és digitális kép küldése (a MÚRE e-mailjére)
  • Legalább 3 hónapra a tagdíj befizetése.
  • Első visszairatkozás ingyenes, a további esetekben 50 lejes visszairatkozási díj kifizetése

A kérés elbírálásának eredményéről a titkárság 30 naptári napon belül értesíti az érintettet (írásban vagy e-mailen).

 

Különfélék:

1.) A MÚRE alapszabálya szerint a tagdíj a minimálbér 1%-a.

2017. február 1-jétől a tagdíj 1 hónapra 14 lej. Aki egy teljes évet előre egyben kifizet, annak 2 hónap kedvezményt adunk.

Diákoknak (gyakornoki tagsággal), valamint (aktív és nem aktív) nyugdíjasoknak 50% kedvezmény jár.

70 év felett (a korhatár elérésének évétől) a tagság díjmentes.

2.) Az IT 2007. február 23-i határozata értelmében a gyermeknevelési szabadságon levő kismamák mentesülnek a tagdíjfizetéstől.

 

Kedvezmények:

A MÚRE rendezvényeihez kapcsolódó szállás és étkezés hozzájárulásánál kedvezményt kapnak a tagdíjfizetéssel naprakész tagok.

Érvényes MÚRE-igazolvánnyal kedvezményes bérletek válthatók a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadásaira, a nagyváradi Szigligeti Színház műsorára. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadásaira szakmai jegyeket igényelhetnek, a Kolozsvári Magyar Operában pedig egyeztetés alapján szintén kedvezményt kaphatnak a MÚRE tagjai.

2016. május 9-én tartott kongresszusán, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) megteremtette annak lehetőségét, hogy azok a tagjaink, akik igazolják, hogy MÚRE-tagdíjat fizetnek, illetve, hogy sportújságírásban dolgoznak, tagdíjmentesen kaphatnak tiszteletbeli MSÚSZ-igazolványt, amely megkönnyíti tagjaink akkreditálását az illetékes szövetségeken keresztül a magyar sportélet eseményeire.

 

Tagfelvételi kérelem

 

 

Családi név…………………………………………….. Személynév …………………………

Születési év …………… hónap …………………..    nap ……..Születési hely ………………....

Lakhely (Postacím)……………………………………………           Telefonszám..…………….

e-mail cím: …...........................................................................................

Iskolai végzettség ……………………………………………………………………………….

Alapfoglalkozása………………………………………………………………………………...

Jelenlegi munkahelye…………………………………………………………………………....

Beosztása………………………………………………………………………………………..

Hány éve(t) dolgozik (dolgozott) főállásban a sajtóban ……………………………………….

Milyen szerkesztőségekben dolgozott? / Mikor?………………………………………………

............………………………………………………………………………………………….

Mióta közöl rendszeresen a médiában (években)? ……………………………………………

Jelenleg melyik szerkesztőségnek állandó munkatársa (aki nem főállású)? ………….……………………………………………….

Nyelvismeret (értekezési szinten) ………………………………………………………………

Használt szignó és álnév: ………………………………………………………………………

Tagja-e más alkotó szövetségnek?………………………………………………………………

Egyéb megjegyzés ……………………………………………………………………………...

 

Kijelentem, hogy elfogadom a MÚRE Alapszabályzatát, Működési Szabályzatát és Etikai kódexét.

Kelt …………………………..

Aláírás

 

Újságírói munkásságának jobb megismeréséért, kérelméhez csatolja legutóbbi megjelent anyagait (fénymásolat, link, felvétel), föltüntetve a közlés helyét és időpontját.

Jóváhagyás dátuma: …………………...

 

(Legutóbbi frissítés: 2018.)Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!