Kiejtési útmutató focidrukkereknek is

2018. november 13. 20:43

A tulajdonnevek, de a közszavak teljes alakja helyett is gyakran használjuk a rövidítéseket. A beszédben inkább mozaikszókkal találkozunk. Ezek olyan önálló szóként viselkednek, amelyek vagy egy-egy betűszóból jönnek létre (több elemű kifejezésből, melynek kezdőbetűit olvassuk egybe, pl. OTP – Országos Takarékpénztár, ejtsd: ótépé-nek), vagy szóösszevonások (több elemű kifejezés nagyobb egységeiből alakulnak ki, pl. Mahart – Magyar Hajózási Részvénytársaság, ejtsd: mahart-nak).

A legtöbb esetben az ilyen alakulatokkal nincs is gondunk, legfeljebb írásukkor hajlamosak vagyunk ponttal elválasztani egymástól az elemeket, valahogyan így: O.T.P. –, de ez helytelen megoldás a magyar helyesírási szabályzat alapján.

Beszédben inkább a nemzetközi vagy külföldi, esetünkben a román intézmények, szervezetek nevéből létrejött mozaikszók okozhatnak gondot (pl. NATO – North Atlantic Treaty Organization, ejtsd: nátó-nak), főként akkor, ha nincs meg a magyar megfelelőjük. Itt jegyzem meg, hogy a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 2009-ben tette elérhetővé elektronikus formában a romániai állami intézmények magyar neveit, de a www.szotar.ro honlapon is megtaláljuk néhány romániai intézmény magyar elnevezését. Ettől függetlenül a román sportintézmények magyar neveinek használatával nem állunk olyan jól, és a román mozaikszók ejtésével is akad gondunk.

Legutóbb az a kérdés érkezett, hogyan ejtjük a bukaresti volt Steaua, jelenleg FCSB csapat nevét, azaz a Fotbal Club Steaua București névből létrejött mozaikszót. Analógia alapján tehetünk ajánlatot erre nézve: a romániai magyar köznyelvben gyakran használjuk a mozaikszók román nyelvhez igazított ejtését, pl. RATT (Regia Autonomă de Transport Timișoara), helyi ejtésben réátété. Ugyanakkor a nagyobb, ismertebb intézmények, cégek, társulások neveinek ejtésében előfordul az ingadozás is: egyszerre él a magyaros ejtés, pl. CFR (Căile Ferate Române) – céefer, de a romános ejtés is: cséféré.

A sportnyelvi regiszterben inkább a román ejtéshez való igazodás a gyakoribb, főként olyankor, amikor még új klubokról, egyesületektől van szó, így tehát a FCSB csapat nevét fécsészébé-nek ejtjük jelenleg. Mert az, hogy igazodunk-e a magyaros ejtéshez az egyrészt a visszatükröző környezettől is függ, de attól is, hogy egy-egy nyelvi alakulat mióta él a nyelvhasználatban, tehát a fiatalabb elemek általában az átadó nyelv hangzását tükrözik egy ideig.Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!